www.pzu.mielec.pl
Ubezpieczenia dla obcokrajowców

* Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
   zarejestrowanych za granicą
* „Bezpieczny pobyt” kompleksowe ubezpieczenie cudzoziemców
   przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej